MATERIAŁY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU I WYPRODUKOWANE W EUROPIE

Jako przedsiębiorstwo z południowotyrolskimi korzeniami stawiamy na wysokiej jakości materiały i krótkie odległości. Niemal wszystkie zastosowane materiały pochodzą z Europy, a nasze produkty są w całości produkowane w Brixen. Regionalna produkcja umacnia rynek krajowy i zapewnia przejrzystość – poprzez kontrolowane sprowadzanie towarów zapewniamy przestrzeganie europejskich standardów i norm w obrębie całego łańcucha wartości.
Produkcja na zamówienie umożliwia dokładne obliczenie zużycia surowca, dzięki czemu pozostałości odpadów produkcyjnych są zminimalizowane. Firma duka przywiązuje dużą wagę do tego, aby wszystkie użyte materiały nadawały się do recyklingu lub aby można było gromadzić je w specjalnych zakładach i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Dlatego przykładowo do pakowania naszych kabin prysznicowych stosujemy niepoddany obróbce polistyren, którego granulki pod wpływem gorącej pary wodnej ulegają spienieniu i dlatego nazywany jest polistyrenem ekspandowanym, EPS, powszechnie znanym jako styropian. Gotowe elementy składają się w około 98 procentach z powietrza i w około 2 procentach z tworzywa sztucznego – nie zawierają środków zmniejszających palność ani podobnych dodatków.

ZUŻYCIE ENERGII

Przywiązujemy wielką wagę do oszczędnego wykorzystywania energii i surowców na wszystkich poziomach łańcucha wartości i we wszystkich obszarach działalności. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z sąsiednią firmą, dzięki czemu wykorzystujemy ciepło odpadowe z jej produkcji do ogrzewania około 3500 m² powierzchni biurowej. Odbywa się to za pomocą chłodzenia/ogrzewania sufitu z wykorzystaniem kontrolowanej wentylacji, która ogrzewa lub chłodzi powietrze w pomieszczeniu oraz w razie potrzeby nawilża je i osusza.
Hale produkcyjne są wyposażone w technikę aktywacji rdzenia betonowego. W ten sposób powierzchnia około 30 000 m² jest ogrzewana, a 15 000 m² – ochładzana. Zimno do aktywacji rdzenia betonowego w halach i chłodzenia sufitów biur generowane jest poprzez chłodzenie wody rzecznej w trybie swobodnego chłodzenia, które transportuje do 500 l/s wody.

EPD – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Dla firmy duka produkcja przyjazna dla środowiska i zrównoważona ochrona przyrody nie są przeciwieństwami. Dlatego w naszej lokalizacji w Brixen pracujemy i działamy w zgodzie z naturą i przejmujemy odpowiedzialność – za zrównoważone produkty w zrównoważonym środowisku. Z tego powodu jako koordynator grupy roboczej „Gruppo di Lavoro Tecnico Cabine Doccia” w Assobagno* wraz z czołowymi, włoskimi producentami produktów sanitarnych jako pierwsi na świecie przeprowadziliśmy certyfikację EPD dla kabin prysznicowych. EPD oznacza Deklarację Środowiskową Produktu (ang. Environmental Product Declaration) i jest to międzynarodowo uznany i sprawdzony przez niezależne organy system, oparty na międzynarodowych standardach ISO 14025 i EN 15804. EPD rejestruje dane środowiskowe w cyklu życia produktu, określając jego „ślad ekologiczny” – obliczane jest dokładne zużycie zasobów: od etapu wykorzystania surowców po recykling.
Dzięki świadectwom EDP w odniesieniu do wielu kabin prysznicowych z szerokiej serii modeli oferujemy konsumentom maksymalną przejrzystość. Certyfikat będzie wkrótce dostępny na stronie głównej Międzynarodowego Systemu EPD, www.environdec.com.
*Assobagno jest Stowarzyszeniem włoskich producentów mebli łazienkowych i częścią Stowarzyszenia włoskich przetwórców drewna i producentów mebli FederlegnoArredoa

PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE – KRÓTKOTERMINOWE SUKCESY POPRZEDZONE PERSPEKTYWICZNYMI ZAŁOŻENIAMI

Motto „Dbamy o jutro” nie ogranicza się tylko do silnej świadomości ekologicznej, ale odnosi się także do naszej odpowiedzialności społecznej. Jako firma rodzinna dążymy do zdrowego i stałego wzrostu, a także do trwałego zachowania naszej niezależności. Naszym celem jest bycie uznanym pracodawcą i modelowym przedsiębiorstwem w zakresie przywództwa, organizacji oraz zaangażowania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Ponadto stawiamy na współpracę z regionalnymi specjalistami w zakresie handlu hurtowego oraz z regionalnymi rzemieślnikami, a także na regionalne cykle gospodarcze.