Duka - Gwarancja jakości na cztery litery

Na początku procesu produkcyjnego kabin duki stoją  wysokiej jakości surowce. Jakość nie jest u nas sloganem lecz towarzyszy Państwu na każdym kroku.Jej wyróżnikiem jest roztropność z jaką podchodzi się do surowców, z jaką obrabia sięprofile czy czy zaangażowanie z jakim wykonywana jest każda czynność. Montaż każdej kabiny jest dokonywany w całości przez jedną tylko osobę (nie ma taśmy montażowej) co przyczynia się do zachowania wysokiego standardu produkcji i indywidualnie motywuje pracowników.

Wszystkie kabiny prysznicowe Duka odpowiadają normom jakośc

Obowiązkowe umieszczanie znaku  CE na opakowaniach jest tego potwierdzeniem. Jest ona dla odbiorcy jjednoznaczną informacją, że kabiny Duka odpowiadają europejskim standardom jakości. Podstawą wystawiania znaku CE nie jest, jak to jest niekiedy błędnie rozpowszechniane, deklaracja własna producenta przyjęta na podstawie własnej oceny produktu.Jest on wystawiany na podstawie pomyślnych wyników różnorodnych i nakładochłonnych testów zdefiniowanych jednoznacznie przez Normę Europejską EN 14428. W szczególności , obok montażu i pielęgnacji dotyczą one wymagań z zakresu stabilności, udarności i szczelności. Na ich podstawie producent jest zobowiązany do wystawienia i udostępniania deklaracji zgodności i drukowania na określonych dokumentach znaku CE (faktury, karty gwarancyjne, WZ-y, instrukcje montażu.

Duka już od wielu lat korzysta z własnego labolatorium, gdzie materiały są sprawdzane pod względem ich zachowań w określonych warunkach zasymulowanych w specjalnym, przystosowanym do tego pomieszczeniu i jako jeden z nielicznych producentów może przeprowadzic wszystkie wymagane prawem badania z zachowaniem porządanych wymogów,  samodzielnie. Z korzyścią dla klienta, w trakcie badań nie tylko potwierdzamy jakość naszych produktów, ale wyciągamy wnioski z ich przebiegu i wykorzystujemy je dla dalszych udoskonaleń. Specyfika doświadczeń jest różnorodna w zależności od typu produktu (kabina półokrągła, narożnikowa, drzwi do niszy) i serii z uwzględnieniem szerokości i wysokości kabiny.