Karta gwarancyjna to doskonałe narzędzie, które pomaga firmie Duka i jej partnerom szybko i rzetelnie reagować na reklamacje i usuwać usterki

Firma Duka oświadcza, że kabiny prysznicowe Duka posiadają gwarancję umowną. W szczególności firma Duka informuje użytkownika, że kabiny prysznicowe Duka objęte są 5-LETNIĄ GWARANCJĄ liczoną od daty produkcji wydrukowanej na kuponie gwarancyjnym.

Użytkownik ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy, aby ten podjął czynności związane z prawem użytkownika do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych we wskazanym powyżej terminie. Wniosek o podjęcie interwencji w ramach gwarancji należy złożyć u Sprzedawcy w formie pisemnej. Wniosek ma zawierać dokładne wskazanie wady oraz wszelkie informacje, konieczne do stwierdzenia charakteru i rozmiaru ewentualnie istniejącej wady. Gwarancja umowna nie obejmuje:

  • przypadków instalacji i montażu, wykonanego niezgodnie ze specjalistycznymi wymogami technicznymi lub bez przestrzegania instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji kabin duka;
  • usterek spowodowanych wadliwą konserwacją i/lub czyszczeniem, wynikających z nieprzestrzegania instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji kabin duka, a także nieprawidłowego transportu, rozładunku i magazynowania (np. składowanie na otwartym terenie);
  • wad lub nieprawidłowości/odkształceń produktu duka, powstałych w związku z dokonanymi w nim zmianami, naprawami, zamontowanymi dodatkami, wymianą elementów, nieautoryzowanymi przez firmę Duka S.p.a., wykonanymi przez podmioty obce w stosunku do firmy duka;
  • w przypadku zbicia szyby, jak również naturalnego zużycia, podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem produktu duka; dotyczy to powłoki ułatwijącej utrzymanie kabiny w czystości i innych elementów, które nie podlegają gwarancji,takich jak: uszczelki, profi le magnetyczne i uszczelniające, łożyska toczne, listwy prowadzące i haki, powłokę ograniczającą osadzanie się kamienia, amortyzatory, ograniczniki i prowadnice.

Zamontowanie kabiny prysznicowej mimo jej uszkodzenia, stwierdzonego w chwili odbioru, powoduje utratę praw wynikających z gwarancji. Aby naprawa mogła zostać wykonana w ramach gwarancji, użytkownik musi pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji dostarczyć Sprzedawcy kartę gwarancyjnà wraz z dowodem dostawy produktu oraz paragonem i/lub fakturą zakupu. Niniejsza gwarancja stanowi uregulowanie uzupełniające w odniesieniu do ustawowych przepisów gwarancyjnych.

Serwis pozawarancyjny >> Firma Duka gwarantuje dostępność wyżej wymienionych.

Szczelność >> Szczelność jest jednym z kryteriów oceny podlegającym Normie Europejskiej zezwalającej na stosowanie znaków CE, co w wypadku kabin Duka jest w pełni udokumentowane. O szczelności mówimy przede wszystkim tam, gdzie znajduje się prześwit lub szczelina między różnymi elementami zabudowy. O ile za uszczelnienia połączeń między brodzikiem i ścianami oraz kabiną wykonane zgodnie z instrukcją odpowiedzialny jest Państwa instalator dokonujący montażu to szczelność połączeń między profilami i szkłem w ramach samej kabiny zapewniają fachowo założone uszczelki firmy duka. Wrażliwym punktem pozostaje próg kabiny. Zgodnie z jej typem możemy wyodrębnić następujące sytuacje:

Kabiny z profilem poziomym, stanowią najwyższą ochronę przeciw spływającej wodzie. Profil działa przy tym jak zapora.
Przy kabinach bez profila poziomego utworzona została kombinacja między gumową uszczelką a listwą progową, które stanowią idealne zabezpieczenie przed tryskającą na zewnątrz wodą.
Przy braku listwy progowej tryskająca woda wydostaje się poza kabinę.

Czyszczenie i pielęgnacja >> Regularne czyszczenie po kąpieli jest najlepszą ochroną przed zabrudzeniami i osiadającym kamieniem. Wystarczy, że najpierw spryskamy profil i szkło ciepłą a następnie zimną wodą i wytrzemy pozostaość wody specjalną wycieraczką. Dokładne czyszczenia kabiny powinny być prowadzone nie częściej niż raz na tydzień i nie rzadziej niż raz w miesiącu w zależności od agresywności i twardości wody, jak również częstotliwości korzystania z kabiny. Do tego celu Duka poleca środek czyszczący Pronett. W żadnym wypadku nie powinno się kabiny szorować alkalicznymi, kwasowymi i zawierającymi chlor środkami czyszczącymi jak utleniacze i rozpuszczalniki. W czasie czyszczenia należy stosować miękkie ściereczki. Po kąpieli należy kabinę pozostawić otwartą, co ma zapobiec powstawaniu pleśni. 

Właściwości szkła >> Do produkcji kabin szklanych Duka wykorzystuje wyłącznie bezpieczne szkło kryształowe (ESG) najwyższej jakości wykonane wg normy EN 14428. Ponieważ szkło jest materiałem nieorganicznym w trakcie jego produkcji mogą powstawać w jego obrębie pęcherzyki powietrza. Takie pęcherzyki, podobnie jak zielone przebarwienia krawędzi szkła świadczą jednoznacznie o tym, że mamy do czynienia rzeczywiście ze szkem krystalicznym a nie tworzywem syntetycznym.

Bezpieczeństwo >> jednowarstwowe bezpieczne szkło kryształowe jest nadzwyczaj odporne na uderzenia, ugięcia i nagłe zmiany temperatury. Krawędź szkła a szczególnie jego narożniki są miejscami szczególnie wrażliwymi i dlatego w trakcie montażu należy je troskliwie chronić przed bezpośrednim kontaktem z twardymi powierzchniami i sprzętami. W wypadku zniszczenia bezpieczne szkło kryształowe rozpada się na bardzo liczne, drobne kryształki, w przeciwieństwie do szkła okiennego pękającego na duże, ostre i niebezpieczne kawałki.

Wszystkie nasze certyfikaty gwarancyjne są zaopatrzone w etykietę RFID.

Niniejszy certyfikat gwarancyjny jest dołączony do pudełka, gdy kabina jest zapakowana. Pracownik prowadzi kabiny przez czytnik RFID. W ten sposób automatycznie odczytywane są kabiny lub chipy RFID w skrzyniach i generowana jest lista załadunkowa. Dzięki temu możemy sprawdzić, ile kabin znajduje się na ciężarówce i czy podczas załadunku znajdują się na niej odpowiednie kabiny. To gwarantuje nam zawsze właściwy numer i odpowiednie kabiny na ciężarówce.