Dominująca gładkość

Zawiasy zlicowane ze szkłem po stronie wewnętrznej. U produktów oznaczonych tym symbolem zawiasy są przykręcane śrubami do szkła, przy czym jednak wewnętrznej powierzchni kabiny nie powoduje to żadnych wypukłości: szkło i zawias są ze sobą zlicowane.

Występuje jeszcze w kabinach: gallery 3000, multi-S 4000.