Łatwość unoszenia

Mechanizm samopodnoszący. Drzwi z tym mechanizmem samopodnoszącym unoszą się automatycznie przy otwieraniu o kilka mm. Dolna uszczelka zbierająca jest dzięki temu chroniona przed tarciem o listwę progową i uszkodzeniami, a drzwi domykają się w zakresie ostatnich 10 do 20 cm samoczynnie.

Występuje jeszcze w kabinach: princess 4000, multi-S 4000