Teraz lepiej

Mechanizm samopodnoszący z nastawą. Drzwi z tym mechanizmem samopodnoszącym unoszą się automatycznie przy otwieraniu o kilka mm. Dolna uszczelka zbierająca jest dzięki temu chroniona przed tarciem o listwę progową i uszkodzeniami, a drzwi domykają się w zakresie ostatnich 10 do 20 cm samoczynnie.

Oprócz zwykłych zalet mechanizmu samopodnoszącego mamy tu dodatkowo możliwość ustawienia położenia punktu od którego domknięcie drzwi następuje automatycznie.

Występuje jeszcze w kabinach: libero 4000, multi-S 4000, vela 2000, prima 2000, prima 2000 glassstila 2000